Az Öntözésfejlesztés Projekt tervezése, megvalósítása

A tervezési területek Hajdúdorog külterületén helyezkednek el. A fejleszteni kívánt területeken szántóföldi növénykultúra, valamint gyümölcsös öntözését kívánjuk folytatni, mikroöntözéssel (öntözőkonzollal felszerelt öntöződobbal, fix telepítésű öntözővezetéken, tervezett hidránsoko, centerlineáron keresztül).

Az öntözővíz tervezett 2 db mélyfúrású kútból fog történni. A kutakból termelt víz tervezett szigetelt tározóba kerül betározásra. Innen történik a vízkivétel egy vízkivételi ponton telepített nyomásfokozó szivattyú segítségével.

A területek öntözése a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010 (IV.29.) Korm. Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően történik.

A beruházás tárgyát képezi még egy 50 kW névleges teljesítményű napelempark is, amelyet a víztározórézsűjén tervezünk elhelyezni.

A projekt megvalósítását terveink szerint 2022. elején megkezdtük.